Van 3 t.e.m. 7 maart ging de 16de Internationale Conferentie voor Spelotheken door in Melbourne (Australië) met als thema ‘Community at play’.

Als gastspreker ontving Karolien Schotte (coördinator van Spelotheek De Wip in Knokke-Heist en voorzitter van het Vlaams Overleg Spelotheken) vanwege de International Toy Library Association (ITLA) één van de drie internationale beurzen buiten Oceanië.

Karolien probeerde om tijdens haar interactieve presentatie over “ The importance of toy libraries as community building and community strengthening levers: a Flemish example” de aanwezige Spelotheekmedewerkers (vanuit alle windstreken) te inspireren en aan te moedigen om te (blijven) investeren in gemeenschapsopbouwende en –versterkende activiteiten. Dit met het oog op het realiseren van een meer kind- en klimaatvriendelijke wereld. Ze hoopt dat er een zaadje werd geplant zodat er binnenkort ook Babytheken, Velotheken, uitleendiensten voor laptops, zomerscholen, taalspel- en huiswerkbegeleidingsprojecten worden uitgerold in Spelotheken over heel de wereld.

De respons van de Australische collega’s was alvast veelbelovend:
“I love the low cost membership fees that mean lots of families can access play materials” (Melanie-Perth, Australia)
“Thank you, you gave a wonderful presentation – very clear and lots of great ideas for us to use. Keep up what you are doing and advocating for the youth in Belgium” (Nicole-Australia)
“I think all your ideas could be incorporated, whether big or small into Darebin City Council, here in Victoria. Thank you!”

Tijdens de plenaire voorstelling van de continenten stelde Karolien als vertegenwoordiger van de ETL (European Toy Libraries) de situatie van de Spelotheken binnen Europa voor. Ze gaf een overzicht van het aantal Europese Spelotheken, hun doelgroep en activiteiten.

Uiteraard volgde Karolien ook zelf verschillende leerrijke lezingen, workshops en excursies. Algemeen kan gesteld worden dat Spelotheken uit alle werelddelen vooral trots zijn op hun positieve contacten met de gezinnen en op hun uitgebreid, gevarieerd en kwaliteitsvol spelmateriaalaanbod. Gebrek aan ruimte en financiële middelen zijn de grootste struikelblokken. Karolien is heel dankbaar dat door de steun van het Gemeentebestuur van Knokke-Heist dit helemaal niet geldt voor Spelotheek De Wip, waardoor de organisatie de kans krijgt te blijven inspelen op de noden die leven in de lokale gemeenschap. Zo kan Spelotheek De Wip daadwerkelijk een hefboom zijn om ‘community’ te maken.