Een chronologische reis door de evolutie van het Vlaams Overleg Speel-o-theken VZW en de uitdagingen van vandaag

Van Pionierschap tot Samenwerking

In Vlaanderen ontstonden in 1978 de eerste spelotheken naar aanleiding van een tentoonstelling rond aangepast speelgoed voor kinderen met een beperking en langdurig zieke kinderen.

​De nood bij spelotheken aan onderlinge ondersteuning groeide even snel als het opkomen ervan.
Het Vlaams Overleg Speel-o-theken VZW (kortweg VOS) kwam er op 1 februari 1979.

De hoofddoelstellingen waren coördineren, samenwerking bevorderen, groepen of personen adviseren die een spelotheek wensten op te starten alsook het gegeven “spelotheek” in Vlaanderen en Brussel gestalte geven.

Het Vlaams Overleg Speel-o-theken VZW maakte sindsdien een evolutie door, gelijklopend met de financiële survival-toestand waarbij sommige spelotheken de deuren moesten sluiten of zich inhoudelijk heroriënteren.

Nu ligt het accent van het VOS op het uitwisselen van informatie en expertise om de inhoudelijke doelstellingen te helpen realiseren.

De uitdaging voor de toekomst blijft er ook in bestaan de spelotheken en het VOS te versterken en hen meer bekendheid te geven, zowel bij de Vlaamse bevolking als bij de beleidsmakers.